Konsultacijos

Konsultacijos

Aktualijos:

1. Savikainos skaičiavimas valdymo sprendimuose. Kaip rasti atsakymą į klausimus:

1) Ar imtis užsakymo ir kokia minimalia kaina?
2) Kaip pasirinkti, kaip panaudoti ribotus išteklius - ką gaminti?
3) Ar pasigaminti, ar outsorcinti/pirkti?
4) Ar nutraukti veiklą, ar ją tęsti?

2. Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas.

3. Pilnosios savikainos skaičiavimas. Netiesioginių sąnaudų paskirstymas.

4. Kaip apskaičiuoti investicijų atsipirkimą?