Pranešimai

Kur link veda šiuolaikinė pinigų sistema?

Kas vyksta su pasaulinėmis valiutomis - euru, doleriu, kitomis? Ar turėsime DEY? Ar  dabar galime būti užtikrinti dėl pinigų ateities?Kuo naudingas Bitcoin? Kodėl ekonomiką periodiškai sukrečia krizės? Kuo čia dėti bankai ar centriniai bankai? Kuo visa tai baigsis, jei neištaisysime XX amžiaus pradžioje padarytos didelės klaidos? Kokia ji?

Ekonominiai virsmai, kuriuose dalyvaujame

Verslo ciklai mums jau gerai pažįstami. Pakilimas, svaigulys, nuosmukis ir recesija. Tuomet - atsigavimas. Ekonomika banguoja ne tik šiomis vidutinės trukmės bangomis, bet ir ilgojo laikoparpio, kuomet įvyksta tokie rimti lūžiai, kad ima noras perrašinėti vadovėlius. Kas gi vyksta ir kas mūsų laukia - visai ne astrologinės įžvalgos.

Ką pasako ir ką slepia finansinės ataskaitos?

Paprastai į visa tai, kas susiję su finansais, skaičiavimais, pinigais, investicijomis ar apskaita linkstama žiūrėti kaip į kokį tikslųjį mokslą, matematiką, kur egzistuoja gana giežtos taisyklės ir kur 2+2 lygu 4. Tačiau jau nuo Einšteino sukurtos reliatyvumo terijos laikų net matematika nebėra tokia tiksli, kaip manyta, o mus supančiam pasauliui paaiškinti pasitelkiama nebe vien Euklido geometrija.

Tuo tarpu tikrai daug verslo savininkų, vadovų ir kartais - ir pačių buhalterių – mano, kad apskaita yra kažkas neginčijamo, kur egzistuoja viena tiesa ir konkretus algoritmas. Šitoks apskaitos suvokimas teisingas tik tiek, kiek apskaitoje visi galai privalo sueiti: dėl dvejybinio įrašo taikymo nuo Pačiolio laikų  visų kreditų suma turi būti lygi visų debetų sumai. Tačiau ties fundamentine lygybe apskaita, kaip tikslusis mokslas, užleidžia vietą apskaitai, kaip kūrybai, kaip nuolatinei paieškai, kuria siekiama vykstančias naujas, nestandartines, ypatingas ūkines operacijas atspindėti kuo tiksliau. Kadangi gyvenimas darosi vis įvairesnis, apskaita keliauja koja kojon su juo. Tai yra geroji kūryba apskaitoje, be kurios neįsivaizduojamas šiuolaikinis ekonominis gyvenimas.

Intelektiniai "atsitraukimai" su kolektyvu

Terminas "atsitraukimas" (angl. retreat) priklauso karo terminijai ir reiškia armijos atsitraukimą iš kovos lauko. Kaip ir kiti karo terminai, šis taip pat prigijo daugelyje sričių, ir įmonėse jis reiškia darbuotojų "pabėgimą" į kitą aplinką, suderinant malonų ir naudingą.  Naudinga - pranešimai ekonominėmis temomis, žvelgiant kiek giliau ir plačiau, pasikapstant istorijoje ir geografijoje, atrandant naujų požiūrio kampų ir įžvalgų. Tikrai naudinga, tikrai nenuobodu.