Vidiniai mokymai

Finansai nefinansininkams

Tai - itin gerų atsiliepimų visada sulaukiantis seminaras!

  • Kodėl vadovas ir buhalteris kartais nesupranta vienas kito. Atsakomybė už apskaitą ir jos padalinimas

  • Finansinė atskaitomybė ir kaip ją skaityti. Balansas, pelno-nuostolio ataskaita ir pinigų srautų ataskaita. Kuo ypatingos ir kas juos sieja? Kokie pokyčiai yra svarbūs?

  • Finansiniai rodikliai ir apskaitos įtaka jiems. Veiklos efektyvumo rodikliai

  • Investicijų atsipirkimo skaičiavimai

  • Ir dar daug aktualių dalykų!

Seminaras itin naudingas nefinansinių padalinių vadovams ar atsakingiems asmenims, kuriems vienaip ar kitaip turi sąsajų su finansais.

Ekonomika per vieną dieną

Žymusis H.Hazlitas savo knyga "Ekonomika per vieną pamoką" parodė, kad ekonomikos pagrindus galima perprasti gana greitai, nesudėtingai, o svarbiausia - įdomiai. "Ekonomika per vieną dieną" - tai 6 akademinių valandų seminaras įmonės darbuotojams, norintiems geriau suprasti, kas vyksta už ekonominio gyvenimo fasado. Visus dominančios temos - pinigai, krizių numatymas, mainai, kainos, ekonomikos aktualijos - visa tai glaustai, kompaktiškai, nenuobodžiai. Kam pardavėjui, teisininkui, inžinieriui ekonomika? Kad ir tam, kad geriau planuotų savo asmeninius finansus, kad į darbą eitų su gera nuotaika, o parduotuvė negąsdintų viršpelniais. Kodėl darbdaviui reikalingas ekonomiką suprantantis darbuotojas? Kad ir tam, kad geros nuotaikos žmogus našiau dirba, o be to - supranta, kad pagal našumą, o ne pagal poreikius, ir atlygis.